Bulgarian English
Сфери на дейност

Администрация и държавни органи

Арбитраж

Банки и финанси

Бизнес стартиране, оптимизация и планиране

Данъци и счетоводство

Договори

Дружествено и търговско право

Имоти

Конкуренция

Маркетинг и реклама

Обществени поръчки

Регистрации

Събиране на вземания

Управление на човешки ресурсиАдминистрация и държавни органиНаша приоритетна дейност в този отрасъл е да спестяваме време, средства и усилия за своите клиенти от бизнеса и частни лица в отношенията им с държавни и общински органи.

За целта предлагаме цялостно съдействие и организация на производства пред административни органи, а също така и защита от назаконосъобразни действия и актове пред съд. Всички правни услуги в сектора се предоставят от нашите асоциирани адвокати.

Нашите услуги включват:  • Цялостно съдействие при извършване на регистрации, издаване на разрешения и лицензии от държавни и общински органи;

  • Представителство пред държавни и общински органи;

  • Съдействие в административни процедури чрез набиране, изготвяне и комплектоване на необходима документация;

  • Проверки и становища по заведени административни дела;

  • Организация на представителство, провеждане на консултации и съдействие при обжалване на административни актове и откази, действия и бездействия на държавни органи;

  • Съдействие при имуществени претенции за вреди, причинени от държавата и общините.Защо институциите нямат право да изискват актуално състояние

СТАТИИ

ОБРАЗЦИ

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК

 
“Въображението е по-важно от знанието. Знанието е ограничено. Въображението обхваща света.”

Алберт Айнщайн