Bulgarian English
Сфери на дейност

Администрация и държавни органи

Арбитраж

Банки и финанси

Бизнес стартиране, оптимизация и планиране

Данъци и счетоводство

Договори

Дружествено и търговско право

Имоти

Конкуренция

Маркетинг и реклама

Обществени поръчки

Регистрации

Събиране на вземания

Управление на човешки ресурсиАрбитражАрбитражът е все по-често предпочитаният алтернативен метод за разрешаване на търговски и други имуществени спорове. За разлика от традиционното съдебно разглеждане и решаване на спорове, арбитражът съчетава няколко съществени предимства – този начин за разрешаване на спорове предлага всички преимущества и степен на задължителност и стабилност както съдебното решение, но процедурата трае значително по-кратко.Нашите специалисти в сферата са адв. Шейтанова и адв. Петкова, които имат богата практика в сферата на арбитражните производства.

Нашите услуги включват:

  • Представителство по арбитражни дела;

  • Консултации по арбитражни съдилища и избор на арбитри;

  • Проверки и становища по текущи арбитражни дела;

  • Съдействие по изпълнение или отмяна на арбитражни решения.
СТАТИИ

ОБРАЗЦИ

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК

 
“Въображението е по-важно от знанието. Знанието е ограничено. Въображението обхваща света.”

Алберт Айнщайн