Bulgarian English
Сфери на дейност

Администрация и държавни органи

Арбитраж

Банки и финанси

Бизнес стартиране, оптимизация и планиране

Данъци и счетоводство

Договори

Дружествено и търговско право

Имоти

Конкуренция

Маркетинг и реклама

Обществени поръчки

Регистрации

Събиране на вземания

Управление на човешки ресурсиБанки и финансиВ България има 30 лицензирани банки и клонове на чуждестранни банки, всяка от които предлага разнообразни кредитни и инвестиционни продукти. С още над 250 регистрирани финансови институции, предлагащи кредитни и платежни продукти и над 500 публични дружества, предлагащи инвестиционни пакети, обликът на свития български финансов пазар става доста усложнен.

Нашата основна цел е да осигурим за клиента неутрална и обективна оценка на предлаганите на пазара финансови продукти, която да бъде оптималната за неговия интерес и потребности. В тази услуга ние съчетаваме опита на нашите икономически и финансови експерти и водещи юристи и адвокати.

С цел избягване конфликт на интереси и гарантиране обективност на предлаганата експертиза, ние не предлагаме и не рекламираме кредитни или инвестиционни продукти и не извършваме посредническа и представителска дейност за кредитори или доставчици на инвестиционни продукти.

Какво можем да направим за Вас:

  • Да Ви помогнем да изберете подходящия кредит спрямо Вашите нужди и индивидуални показатели при кандидатстване за кредит;

  • Да Ви консултираме за условия по рефинансиране на кредит;

  • Да Ви съдействаме през целия процес по кандидатстване за кредит, включително чрез представителство и съдействие пред банкови институции;

  • Да анализираме и Ви запознаем с условията по избрания от Вас кредитен продукт, включително т.нар. скрити условия;

  • Да Ви съдействаме при избор на банкови депозитни и спестовни продукти и разплащателни сметки;

  • Да предоставим експертна оценка на Вашите инвестиционни активи;  • Елементи на кредитния продукт

    Годишен процент на разходите -ГПР

СТАТИИ

ОБРАЗЦИ

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК

 
“Въображението е по-важно от знанието. Знанието е ограничено. Въображението обхваща света.”

Алберт Айнщайн