Bulgarian English
Сфери на дейност

Администрация и държавни органи

Арбитраж

Банки и финанси

Бизнес стартиране, оптимизация и планиране

Данъци и счетоводство

Договори

Дружествено и търговско право

Имоти

Конкуренция

Маркетинг и реклама

Обществени поръчки

Регистрации

Събиране на вземания

Управление на човешки ресурсиБизнес стартиране, оптимизация и планиранеНастоящите пазарни условия поставят все по-висока летва пред бизнеса, изправяйки все по-сериозни предизвикателства пред съществуващите и стартиращи предприятия. Ние познаваме и разбираме тези предизвикателства. Ние разполагаме с решения.

Нашата дейност в сектора бизнес-консултиране обхваща широк спектър от услуги за съществуващи и стартиращи бизнеси. Нашата цел е да подпомагаме представителите на малкия и среден бизнес с идеи и предложения, които да им спестят разходи и спомогнат за увеличаването на доходността им.

Нашите сфери на дейност и услуги включват:


  • Консултации при избор на форма и управление на дейността;

  • Бизнес ориентиране и пазарно позициониране;

  • Правно консултиране и изпълнение на изискванията във връзка с дейността;

  • Изготвяне на типови договори и общи условия във връзка с дейността;

  • Организация и оптимизация на персонал;

  • Разработване и подобряване на вътрешни правила и процедури за работа;

  • Бюджетиране;

  • Оценка и пазарно остойностяване на материални и нематериални активи. Оптимизация в разходи и рискове в управлението на активи.СТАТИИ

ОБРАЗЦИ

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК

 
“Въображението е по-важно от знанието. Знанието е ограничено. Въображението обхваща света.”

Алберт Айнщайн