Bulgarian English
Сфери на дейност

Администрация и държавни органи

Арбитраж

Банки и финанси

Бизнес стартиране, оптимизация и планиране

Данъци и счетоводство

Договори

Дружествено и търговско право

Имоти

Конкуренция

Маркетинг и реклама

Обществени поръчки

Регистрации

Събиране на вземания

Управление на човешки ресурсиДоговориДоговорът е в основата на всички частни имуществени отношения, а също така и същественият инструмент за установяване и защитата на права, интереси, усилия и средства. Ето защо професионалното обслужване по изготвяне на договорна документация е сред ключовите сектори на нашата дейност.

За целта предлагаме услугите на нашите асоциирани адвокати с дългогодишен опит и задълбочени познания в тънкостите на закона и практиката по изготвяне, прилагане, а също така и оспорване по съдебен ред на договори.

Нашите услуги включват:


  • Цялостно изготвяне на всички видове договори на гражданското и търговско право на български и на английски език;

  • Изготвяне на споразумения, анекси и всяка друга документация с договорен характер;

  • Преглед и редакция на проектодоговори и документи с договорен характер;

  • Становища и консултации по сключени договори;

  • Консултации по данъчно-счетоводен режим при сключването и изпълнението на договори;

  • Консултации и съдействие при спорове по изпълнението на договори;

  • Съдействие при принудително изпълнение на права по договори;10 причини защо трябва проверим преди да подпишем

СТАТИИ

ОБРАЗЦИ

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК

 
“Въображението е по-важно от знанието. Знанието е ограничено. Въображението обхваща света.”

Алберт Айнщайн