Bulgarian English
Сфери на дейност

Администрация и държавни органи

Арбитраж

Банки и финанси

Бизнес стартиране, оптимизация и планиране

Данъци и счетоводство

Договори

Дружествено и търговско право

Имоти

Конкуренция

Маркетинг и реклама

Обществени поръчки

Регистрации

Събиране на вземания

Управление на човешки ресурсиДружествено и търговско правоНашият екип извършва широк спектър от специализирани услуги, свързани с корпоративно и търговско право, търговско управление, представителство и обслужване на търговски сделки.

Ние осигуряваме за своите бизнес клиенти обезпеченост на правата и интересите им от момента на тяхното учредяване до реализацията на техни ключови сделки. Осигуряваме съответствието на провежданите търговски практики с изискванията на действащото законодателство. Предлагаме цялостна правна превенция и консултантско съдействие в производства пред компетентни органи.

Нашите услуги включват:


  • Комплексно правно обслужване на търговски сделки;

  • Регистрации, промени и ликвидации на търговци;

  • Цялостно счетоводно обслужване на търговски дружества;

  • Кредитно консултиране;

  • Правен и данъчен Дю дилиджънс на предприятия;

  • Осигуряване седалище и адрес на управление.Новите законови срокове за изпълнение на търговски сделки

СТАТИИ

ОБРАЗЦИ

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК

 
“Въображението е по-важно от знанието. Знанието е ограничено. Въображението обхваща света.”

Алберт Айнщайн