Bulgarian English
Сфери на дейност

Администрация и държавни органи

Арбитраж

Банки и финанси

Бизнес стартиране, оптимизация и планиране

Данъци и счетоводство

Договори

Дружествено и търговско право

Имоти

Конкуренция

Маркетинг и реклама

Обществени поръчки

Регистрации

Събиране на вземания

Управление на човешки ресурсиКонкуренцияКонкурентното законодателство не е нова сфера за България, но въпреки това експертите, специализирани в нея, не са много. Вероятно това отчасти може да се отнесе към причините, поради които информираността относно нормите и механизмите на конкурентно законодателство у нас, е обичайно много ниска. Санкциите при нарушения често се открояват с особена драстичност - но дори това, само по себе си, рядко е достатъчен мотиватор да бъдат спазвани „правилата на честната игра“, от една страна, а от друга - да бъде търсена своевременно защита при тяхното нарушаване.

Адв. Шейтанова, член на нашия екип, разполага с допълнителна квалификация и специализиран опит в областта на конкурентното законодателство и правоприлагане, включително производства по установяване на злоупотреба с господстващо положение. Нашата цел в тази сфера е да съдействаме с навременна и компетентна помощ.

Какво можем да направим за Вас:  • Да осигурим съответствието на Вашите търговски практики с изискванията на конкурентното законодателство с цел избягване на санкции;

  • Да анализираме правните и икономически аспекти на търговски практики на Ваш конкурент, доставчик или купувач на едро, и Ви насочим дали те евентуално попадат в обхвата на забраните на конкурентното законодателство;

  • Да съдействаме с коригиращи мерки, административна и съдебна защита;

  • Да съдействаме да бъде преустановено/санкционирано извършвано конкурентно нарушение, накърняващо Вашите права и интереси;

  • Да съдействаме да бъдете обезщетени при установено конкурентно нарушение;

  • Да ви информираме и консултираме относно актуалните законови изисквания и практика по прилаганеСТАТИИ

ОБРАЗЦИ

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК

 
“Въображението е по-важно от знанието. Знанието е ограничено. Въображението обхваща света.”

Алберт Айнщайн