Bulgarian English
Сфери на дейност

Администрация и държавни органи

Арбитраж

Банки и финанси

Бизнес стартиране, оптимизация и планиране

Данъци и счетоводство

Договори

Дружествено и търговско право

Имоти

Конкуренция

Маркетинг и реклама

Обществени поръчки

Регистрации

Събиране на вземания

Управление на човешки ресурсиОбществени поръчкиНие предлагаме обезпеченост и цялостна правна защита на интересите на своите клиенти, участващи в провеждането на процедури по избор и изпълнение на обществени поръчки. Нашите услуги гарантират съответствие на предприеманите действия с изискванията на закона и актуалната практика по прилагането на ЗОП и актовете по прилагането му.

Нашите услуги включват:  • Изготвяне на документация за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки;

  • Преглед на документация и проверка на съответствието ѝ с изискванията на възложителя;

  • Изготвяне на конкурсна документация. Съдействие в организацията на процедури за възлагане на обществени поръчки в съответствие с изискванията на ЗОП;

  • Съдействие на възложители в организацията на конкурсна комисия, изготвяне на протоколи и решения в съответствие с изискванията на ЗОП;

  • Предварителни и текущи консултации относно участие и възлагане на обществени поръчки;

  • Обжалване на решения;СТАТИИ

ОБРАЗЦИ

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК

 
“Въображението е по-важно от знанието. Знанието е ограничено. Въображението обхваща света.”

Алберт Айнщайн