Bulgarian English
Сфери на дейност

Администрация и държавни органи

Арбитраж

Банки и финанси

Бизнес стартиране, оптимизация и планиране

Данъци и счетоводство

Договори

Дружествено и търговско право

Имоти

Конкуренция

Маркетинг и реклама

Обществени поръчки

Регистрации

Събиране на вземания

Управление на човешки ресурсиРегистрации и регистърни производстваРегистрациите са част от дейността, неизменно съпътстваща съществуването на всеки стопански субект. Consultissimo предоставя на своите клиенти комплексно съдействие в подготовката и реализацията на всички най-често срещани задължителни или факултативни регистрации и вписвания.

Нашата цел в този сектор е да осигурим достъпно, ефективно и навременно обслужване, което да бъде изцяло съобразено със законовите изисквания и по този начин да гарантира защита интересите на нашите клиенти във всяка стъпка от тяхното развитие.

Нашите услуги включват:  • Регистрация на търговци и лица по БУЛСТАТ;
  • Регистрация на търговска марка;
  • Справки, вписвания и заличавания на особени залози;
  • Регистрация пред НАП. Регистрации и декларации по ЗДДС. Финансови отчети и годишни декларации по ЗКПО. Годишни данъчни декларации на местни и чуждестранни физически лица;
  • Регистрация на администратори на лични данни;
  • Регистрация на предприятия, извършващи подбор на персонал или осигуряващи временна заетост;
  • Консултация и съдействие по други регистърни производства.СТАТИИ

ОБРАЗЦИ

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК

 
“Въображението е по-важно от знанието. Знанието е ограничено. Въображението обхваща света.”

Алберт Айнщайн