Bulgarian English
Казусът с новите формални изисквания за решенията при ООД - врата в полето

От тази година са в сила новите ограничителни изисквания относно всички ключови решения в ООД. Законодателните промени въвеждат най-утежнената форма на нотариална заверка плюс задължителна служебна проверка на нотариалните регистри... още >>
Защо институциите нямат право да изискват актуално състояние

От 2006г. датира действащият в момента Закон за търговския регистър (ЗТР), който въведе единна информационна система на вписванe, обявяване и удостоверяване на обстоятелства относно търговци. Търговският регистър въведе идентификация на... още >>
Предвидим ли е пазарът на недвижими имоти у нас?

Пазарът на недвижимости остава един от най – динамичните. Тази тенденция е валидна не само в България, но и почти навсякъде по света. Недвижимостите са едновременно незаместима социална необходимост и популярна инвестиция. Какво ще рече... още >>
Сервитути по българското право

 Общото название „сервитут” обхваща случаите, при които един недвижим имот обслужва определена нужда на друг имот. В различните нормативни актове се срещат още понятията „право на прокарване”,„право на преминаване” и... още >>
Проблемът фирмена задлъжнялост

Нарастващата бедност и задълбочаващата се фирмена задлъжнялост все по-здраво затварят порочния кръг около затруднената събираемост на вземания. Честите затруднения в постигането на бърза и ефективна събираемост затормозяват... още >>
Новите законови срокове за изпълнение на търговски сделки

През 2013г. бяха въведени няколко нови изисквания във връзка със сроковете за изпълнение и последиците при забавено изпълнение на търговски сделки. Новата разпоредба на чл.303а, ал.1 от Търговския закон /ТЗ/ въведе изискването, че срокът за... още >>
10 причини защо трябва проверим преди да подпишем

При нас е обичайно да се търси правна помощ едва при вече възникнал проблем, вместо да се вземат превантивни мерки за избягването му. Мнозина могат да кажат, че това е погрешно, лишено от логика, дори, но в реалността не винаги има логични... още >>
Годишен процент на разходите - ГПР

Международна практика е отпускането на кредит да бъде съпътствано от начисляване на такси и комисионни. С тях се покриват разходи, свързани с оценка на обезпечението, оценка на кредитоспособността, планиране, подготовка и отпускане на... още >>
Елементи на кредитния продукт

Кредитирането е в основата на икономическия растеж и развитието на частния сектор в страната. Средствата, които финансовите институции предоставят на физически лица чрез потребителски кредити и на юридически лица чрез бизнес кредити, се... още >>
Граждански Vs. Трудов договор

Нови служители: а сега – накъде?  Този въпрос често стои на дневен ред както пред действащи, така и пред стартиращи бизнеси в България.  Когато става въпрос за наемането на хора, често изниква едно разпространено схващане, че... още >>
1

СТАТИИ

ОБРАЗЦИ

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК

 
“Въображението е по-важно от знанието. Знанието е ограничено. Въображението обхваща света.”

Алберт Айнщайн