Bulgarian English
Сфери на дейност

Администрация и държавни органи

Арбитраж

Банки и финанси

Бизнес стартиране, оптимизация и планиране

Данъци и счетоводство

Договори

Дружествено и търговско право

Имоти

Конкуренция

Маркетинг и реклама

Обществени поръчки

Регистрации

Събиране на вземания

Управление на човешки ресурсиСъбиране на вземанияУслугите в сектор „събиране на вземания“ все повече се разрастват по брой, разнообразие и честота на използване. Задачата, която си поставяме в сектора по събиране на вземания е, да подпомагаме клиента, кредитор или длъжник, да уреди отношенията си във връзка с вземания и задължения по възможно най-ефективния за него начин.

За целта Consultissimo предлага разнообразни варианти за доброволно и съдебно установяване на вземания и доброволно и принудително събиране на вземания, а също така съдействаме за обезпечаване ликвидността на просрочени задължения.

Нашите услуги включват:  • Консултации по просрочени вземания и задължения;
  • Проучване на настоящи и бъдещи контрагенти и предлагане на индивидуална стратегия на кредитори за събиране на просрочени вземания;
  • Обезпечаване изпълнението на бъдещи вземания;
  • Принудително събиране на вземания;
  • Цесия на вземания;
  • Съдействие при незаконосъобразни методи за събиране на вземания.


Проблемът фирмена задлъжнялост

СТАТИИ

ОБРАЗЦИ

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК

 
“Въображението е по-важно от знанието. Знанието е ограничено. Въображението обхваща света.”

Алберт Айнщайн