Bulgarian English
Сфери на дейност

Администрация и държавни органи

Арбитраж

Банки и финанси

Бизнес стартиране, оптимизация и планиране

Данъци и счетоводство

Договори

Дружествено и търговско право

Имоти

Конкуренция

Маркетинг и реклама

Обществени поръчки

Регистрации

Събиране на вземания

Управление на човешки ресурсиУправление на човешки ресурсиПравилното и добре структурирано управление на човешки ресурси е ключова предпоставка в дейността на всеки бизнес. Ние обезпечаваме дейността на своите клиенти чрез цялостно обслужване управлението на човешки ресурси. Услугите в сектора се извършват от опитни юристи, счетоводители, данъчни и бизнес-консултанти.

Нашите сфери услуги включват:  • Консултации, изготвяне и текущо управление на трудови и граждански договори;
  • Регистриране на трудови договори, допълнителни споразумения и прекратяване на трудови договори;
  • ТРЗ, изготвяне на сметки за изплатени суми и служебни бележки, изготвяне на ведомости за заплати, служебни бележки, изчисляване на болнични, отпуски;
  • Изисквания за здравословни и безопасни условия на труд;
  • Проучване, анализ и качествен контрол на дейността на човешки ресурси;
  • Съдействие при решаване на спорове.Граждански Vs. трудов договор

СТАТИИ

ОБРАЗЦИ

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК

 
“Въображението е по-важно от знанието. Знанието е ограничено. Въображението обхваща света.”

Алберт Айнщайн