Bulgarian English

Информация относно държавни такси и нормативно регулирани цени на услуги

Такси за вписванияТАРИФА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ, СЪБИРАНИ ОТ АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА
http://brra.bg/tarifa.pdf

Нотариални такси
ТАРИФА
ЗА НОТАРИАЛНИТЕ ТАКСИ КЪМ ЗАКОНА ЗА НОТАРИУСИТЕ И НОТАРИАЛНАТА ДЕЙНОСТ
http://www.notariusivsofia.com/нотариални-такси/
http://www.bcpea.org/uploads/pdf/TARIFA_new.pdf

Такси пред Патентно ведомство
ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ ПАТЕНТНОТО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
http://www1.bpo.bg/images/stories/laws/tariff_04_11.pdf

Минимални адвокатски възнаграждения
НАРЕДБА № 1 ЗА МИНИМАЛНИТЕ РАЗМЕРИ НА АДВОКАТСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135488240

Такси за съдебни производства
Сборна извадка от ТАРИФА № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата,прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдиетои и ТАРИФА за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК
http://www.srs.justice.bg/70-Такси_и_тарифи

Такси за изпълнителни производства
ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ И РАЗНОСКИТЕ КЪМ ЗАКОНА ЗА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ
http://www.bcpea.org/uploads/pdf/TARIFA_new.pdf

СТАТИИ

ОБРАЗЦИ

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК

 
“Въображението е по-важно от знанието. Знанието е ограничено. Въображението обхваща света.”

Алберт Айнщайн