Bulgarian English

Пакетна услуга „Персонален брокер“Услугата „Персонален брокер“ е насочена към всички клиенти, планиращи покупка или продажба на недвижим имот, които ценят времето и парите си и желаят да получат професионална защита на интересите си при оптимални условия. „Персонален брокер“ предлага комплексно обслужване на всички съпътстващи дейности и сделки, свързани с придобиването или отчуждаването на недвижими имоти и гарантира пълна обезпеченост на правата на Клиента.

ЗА ПРОДАВАЧИ ЗА КУПУВАЧИ
ЦЕНА
От 350лв. + резултативно възнаграждение 3% от стойността на сделката. От 500лв. + резултативно възнаграждение 3% от стойността на сделката.
ВКЛЮЧЕНИ УСЛУГИ
 • Анализ на търговските параметри на имота. Съдействие за подобряване шансовете за реализиране на пазара;
 • Документална проверка на имота. Проверка съответствието на документацията и вписаните обстоятелства с изискванията за изповядване на сделката;
 • Съдействие в набавяне на всички необходими документи във връзка с удостоверяване на собствеността, извършване на промени в кадастър, заличаване на тежести при необходимост;
 • Приоритетно посредническо съдействие в предлагане на имота. Организация на огледи;
 • Съдействие в преговори и договаряне оптимални условия;
 • Организация на сделката. Изготвяне на цялостната документация;
 • Смяна или закриване на партиди на имота след продажба;
 • Комплексни текущи консултации.
 • Предварително пазарно проучване по параметри на клиентското търсене;
 • Анализ и предложение за оптимален кредитен продукт, по желание на Клиента. Съдействие при кандидатстване;
 • Приоритетно посредническо съдействие в търсенето на имот по параметри на Клиента. Организация на огледи;
 • Комплексни текущи консултации при избора на имот;
 • Съдействие в преговори и договаряне оптимални условия;
 • Проверка на закупувания имот, вкл. история на собствеността, вещни и ипотечни тежести, данъчни задължения и др.;
 • Изготвяне на цялостната документация при изповядване на сделката;
 • Смяна на партиди на придобития имот пред данъчна и общинска администрация и доставчици на комунални услуги;
 • Консултации по застраховане на имота по желание на клиента.
Ползването на услугата „Персонален брокер“ не предвижда каквито и да било пазарни ограничения за клиента или изключителни права за доставчика, включително не ограничава клиента да ползва по своя преценка услугите и на други посреднически или консултантски агенции.

Всички посочени цени са крайни и не предвиждат начисляване на ДДС

Посочените цени разглеждат само част от предлаганите услуги и пакетни предложения. Повече информация можете да получите на посочените данни за контакт.

Актуална информация относно размер на държавни такси можете да намерите в полезни връзки.

СТАТИИ

ОБРАЗЦИ

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК

 
“Въображението е по-важно от знанието. Знанието е ограничено. Въображението обхваща света.”

Алберт Айнщайн