Bulgarian English

Услуги за граждани

  • Договорни консултации и услуги
  • Участие в Обществени поръчки
  • Реализация на вземания
  • Финансово-кредитни и инвестционни консултации
  • Данъчно-осигурителни консултации и услуги
  • Посредничество при сделки с недвижими имоти
Всички правни услуги се осъществяват от правоспособни юристи или водещи адвокати. Всички финансови и счетоводни услуги се извършват от квалифицирани икономисти и счетоводители.

СТАТИИ

ОБРАЗЦИ

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК

 
“Въображението е по-важно от знанието. Знанието е ограничено. Въображението обхваща света.”

Алберт Айнщайн