За нас

Екип

Ние сме екип от независими експерти, които съчетават професионален опит и специализирана експертиза в постигане на оптимални решения за бизнеса

 

team-bobi-2022

Божана Димитрова

Корпоративни комуникации и дизайн на обучения

Практика: 

 • Трансформация и дизайн на вътрешно-корпоративни комуникации;
 • Съставяне и визуален дизайн на бизнес обучения и обучения за служители;
 • B2B визуални решения;

Квалификация:

 • Бакалавър „Връзки с обществеността”,  Софийски университет „Св. Климент Охридски“;
 • Магистър „Трудова и организационна психология”, Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Кариера:

 • Търговски управител на „Консултисимо”;
 • Експерт Дизайн и комуникации;
 • Корпоративни комуникации и дизайн на обучения;

Чужди езици:

 • Английски

Малена Шейтанова

Адвокат, Софийска Адвокатска Колегия

Практика: 

 • Търговско и корпоративно право;
 • Трудово право;
 • Данъчно право;
 • Представителство по граждански, търговски и административни дела.

Квалификация:

 • Магистър по право, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Специализация „Правораздаване”;
 • Сертифицирано владеене на юридически английски, Кеймбриджки университет.

Кариера: 

Предишен опит:

 • Стaрши юрисконсулт и правен съветник при „Ти Пи Ей Хорвад ООД“;
 • Старши юрисконсулт при „Делойт България“;
 • Юрисконсулт „Процесуално представителство“ при „Овергаз“.

Чужди езици:

 • Английски и немски

Милена Тодорова

Адвокат, Софийска Адвокатска Колегия

Практика:

 • Обществени поръчки;
 • Търговско и корпоративно право;
 • Събиране на вземания;
 • Търговски арбитраж;
 • Представителство по граждански и административни дела.

Квалификация:

 • Магистър по право, Софийски университет „Св. Климент Охридски“,
  Специализация „Публична администрация”

Кариера: 

 • Адвокат при Софийска адвокатска колегия;
 • Адвокатски сътрудник при адвокатски дружества;
 • Агент – събиране на вземания.

Чужди езици:

 • Английски

Мария Георгиева

Финансист

Практика: 

 • Стратегическо планиране;
 • бюджетиране;
 • оперативен и финансов анализ и отчитане;
 • управление на финансови активи;
 • имплементация и работа с ЕРП системи (Oracle, SAP).

Квалификация:

 • Магистър по застраховане, „Университет за национално и световно стопанство“;
 • Магистър по бизнес мениджмънт и контролинг, Стопанска академия „Д.Ценов”, гр.Свищов;
 • Магистър по бизнес администрация, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и Българска академия на науките;
 • Бакалавър по счетоводство и контрол, „Университет за национално и световно стопанство“.

Кариера:

 • Финансов мениджмънт;
 • Управление на финансови активи;
 • Планиране;
 • Контролинг;
 • Счетоводство;
 • Човешки ресурси;
 • Застраховане и животозастраховане;
 • Неправителствени организации.

Чужди езици:

 • Английски и руски
team-donka

Донка Ивановска

Главен счетоводител

Практика: 

 • Счетоводство;
 • Финансово управление и контрол при търговски предприятия, неправителствени организации, органи на централната власт и проекти, финансирани със средства от ЕС

Квалификация:

 • Магистър по икономика, специалност „Счетоводство и контрол“,
 • Магистър по застраховане,
 • Специализация „Мениджмънт на персонала“,
 • Специализация “Международни икономически отношения”, Стопанска академия „Д.Ценов”, гр.Свищов;

Кариера: 

 • Финансов контрольор и счетоводител при счетоводни къщи, национални и международни фондации и сдружения, Министерство на културата на Република България;
 • Финансов експерт по оперативни програми, финансирани от ЕС;

Предишен опит:

 • Финансов мениджър на Програма Европа 2003, Делегация на Европейската комисия;
 • Финансов Експерт при „Микрофонд“ АД;

Чужди езици:

 • Английски и италиански

Иванка Виденова

Главен счетоводител

Практика:

 • Съставяне на финансови отчети;
 • Годишни данъчни декларации и статистически отчети;
 • ТРЗ;
 • Цялостно ръководство и организация на счетоводна дейност съгласно българското законодателство.

Квалификация:

 • Магистър по Счетоводство и конрол, Университет за национално и световно стопанство

Кариера:

 • Главен счетоводител при „Паломита“ ЕАД;
 • Главен счетоводител при БТК АД;
 • Главен счетоводител при „Счетоводна къща Даника” ЕООД и Счетоводна къща”ДИМ-АБА” ООД.

Чужди езици:

 • Руски

Consultissimo е учредено през 2013 г. като съвместен проект на адвокати и финансисти. Оттогава и досега нашият екип функционира като съвместно партньорство между самостоятелно практикуващи професионалисти, консултантски бизнеси и независими експерти в съответната област. Това ни позволява да преминем гладко преливката между различните сфери на компетентност, за да предоставим ефективни решения за ежедневните нужди на клиента.

Как работим

Съвместно и самостоятелно; на място и дистанционно – според нуждите на клиента и спецификите на проекта.

С какво сме известни

Всеки член на нашия екип разполага с над десетгодишен професионален опит и е утвърден специалист с доказани постижения в съответната сфера.

Какво е нашето конкурентно предимство

Комплексност на услугата, с отговорност за единно качество и при оптимално съотвношение цена-качество.

Защо да изберете нас

Защото знаете с кого работите. Ние не превъзлагаме вашия проект на второ и трето ниво подизпълнители, служители и консултанти. Ние сме тук, за да посрещнем вашите нужди и заставаме зад работата си с лицето и името си.

Нашата цел

Да оправдаем спечеленото доверие.