За нас

Consultissimo е учредено през 2013 г. като съвместен проект на юристи и финансисти. Оттогава и досега нашият екип функционира като съвместно партньорство между самостоятелно практикуващи професионалисти, консултантски бизнеси и независими експерти в съответната област. Това ни позволява да преминем гладко преливката между различните сфери на компетентност, за да предоставим ефективни решения за ежедневните нужди на клиента.

Как работим

Съвместно и самостоятелно; на място и дистанционно – според нуждите на клиента и спецификите на проекта.

С какво сме известни

Всеки член на нашия екип разполага с над десетгодишен професионален опит и е утвърден специалист с доказани постижения в съответната сфера.

Какво е нашето конкурентно предимство

Комплексност на услугата, с отговорност за единно качество и при оптимално съотвношение цена-качество.

Защо да изберете нас

Защото знаете с кого работите. Ние не превъзлагаме вашия проект на второ и трето ниво подизпълнители, служители и консултанти. Ние сме тук, за да посрещнем вашите нужди и заставаме зад работата си с лицето и името си.

Нашата цел

Да оправдаем спечеленото доверие.

Екип

Consultissimo е мрежа за професионални услуги, базирана в София.
Ние сме компетентни, експедитивни, високотехнологични и икономични

Милена Тодорова

Адвокат, Софийска Адвокатска Колегия

Квалификация:

 • Магистър по право, Софийски университет „Св. Климент Охридски“,
  Специализация „Публична администрация”

Кариера: 

 • Адвокат при Софийска адвокатска колегия;
 • Адвокатски сътрудник при адвокатски дружества;
 • Агент – събиране на вземания.

Практика:

 • Обществени поръчки;
 • Търговско и корпоративно право;
 • Събиране на вземания;
 • Търговски арбитраж;
 • Представителство по граждански и административни дела.

Чужди езици:

 • Английски

Малена Шейтанова

Адвокат, Софийска Адвокатска Колегия

Квалификация:

 • Магистър по право, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Специализация „Правораздаване”;
 • Сертифицирано владеене на юридически английски, Кеймбриджки университет.

Кариера: 

Предишен опит:

 • Стaрши Юрисконсулт и Правен съветник при „Ти Пи Ей Хорвад ООД“;
 • Старши Юрисконсулт при „Делойт България“;
 • Юрисконсулт „Процесуално представителство“ при „Овергаз“.

Практика: 

 • Търговско и корпоративно право;
 • Трудово право;
 • Данъчно право;
 • Представителство по граждански, търговски и административни дела.

Чужди езици:

 • Английски и немски

Мария Георгиева

Финансист

Квалификация:

 • Магистър по застраховане, „Университет за национално и световно стопанство“;
 • Магистър по бизнес мениджмънт и контролинг, Стопанска академия „Д.Ценов”, гр.Свищов;
 • Магистър по бизнес администрация, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и Българска академия на науките;
 • Бакалавър по счетоводство и контрол, „Университет за национално и световно стопанство“.

Кариера:

 • Финансов мениджмънт;
 • управление на финансови активи;
 • планиране;
 • контролинг;
 • счетоводство;
 • човешки ресурси;
 • застраховане и животозастраховане;
 • неправителствени организации.

Практика: 

 • Стратегическо планиране;
 • бюджетиране;
 • оперативен и финансов анализ и отчитане;
 • управление на финансови активи;
 • имплементация и работа с ЕРП системи (Oracle, SAP).

Чужди езици:

 • Английски и руски

Иванка Виденова

Главен счетоводител

Квалификация:

 • Магистър по Счетоводство и конрол, Университет за национално и световно стопанство

Кариера:

 • Главен счетоводител при „Паломита“ ЕАД;
 • Главен счетоводител при БТК АД;
 • Главен счетоводител при „Счетоводна къща Даника” ЕООД и Счетоводна къща”ДИМ-АБА” ООД.

Практика:

 • Съставяне на финансови отчети;
 • Годишни данъчни декларации и статистически отчети;
 • ТРЗ;
 • Цялостно ръководство и организация на счетоводна дейност съгласно българското законодателство.

Чужди езици:

 • Руски

Божана Димитрова

Реклама и човешки ресурси, графичен дизайн

Квалификация:

 • Бакалавър „Връзки с обществеността”,  Софийски университет „Св. Климент Охридски“; Фокус „Маркетинг и реклама”;
 • Магистър „Трудова и организационна психология”, Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Кариера:

 • Търговски управител на „Консултисимо”;
 • Специалист по графичен дизайн;
 • Главен експерт сектор Маркетинг и реклама – Консултисимо

Практика: 

 • Графичен дизайн,
 • Лого дизайн,
 • Координация на маркетингови кампании, интеграция на маркетингови стратегии.

Чужди езици:

 • Английски