Данъчно облагане и фискален контрол

Отговорност на управляващите
Отговорност на управляващите
28 юни 2022

Отговорност на управляващите за плащане на чужди задължения по чл. 19 от ДОПК

Личната отговорност на управители, съдружници, собственици и трети лица по чл. 19 от ДОПК е специален случай на деликтна отговорност…