Данъчно облагане и фискален контрол

06 ное. 2022

Фондация в обществена полза: сходства, разлики, данъчно облагане

Сходства и различия в структурата, изискванията, управлението и режима на данъчно третиране и преференции. Определяне на статут в частна и…

Отговорност на управляващите
Отговорност на управляващите
28 юни 2022

Отговорност на управляващите за неплатени задължения на фирмата

Личната отговорност на управители, съдружници, собственици и трети лица по чл. 19 от ДОПК е специален случай на деликтна отговорност…