Bulgarian English
Consultissimo - За нас
Успехът е процес от последователни сполучливи действия. За да подпомагаме пълноценно своите клиенти в този процес, ние, екипът на Консултисимо, обединияваме усилията и уменията си в осигуряването на широк спектър от професионални услуги под единната марка за качество:
ЦЕННОСТИ

Отговорност. Компетентност. Интегритет.
ДЕЙНОСТ

Широк спектър от професионални услуги в рамките на 14 отраслови сфери на дейност.
ЕКИП

Опитни експерти в сферите финанси, право, реклама и дизайн.
НАШИЯТ ПОЧЕРК

Професионализъм, прецизност и последователност с отговорност за единно качество.
НАШАТА ЦЕЛ

Да оправдаем спечеленото доверие.

Екип

Милена Тодорова,
Адвокат, Софийска Адвокатска Колегия


Квалификация: Магистър по право,
Софийски университет „Св. Климент Охридски“,
Специализация „Публична администрация”

Кариера: Адвокат при Софийска адвокатска колегия
Адвокатски сътрудник при адвокатски дружества,
Агент – събиране на вземания

Практика: Представителство по граждански и административни дела,
корпоративно, търговско и облигационно право,
търговски арбитраж, събиране на вземания

Чужди езици: Английски

Малена Шейтанова
Адвокат, Софийска Адвокатска Колегия

Квалификация: Магистър по право,
Софийски университет „Св. Климент Охридски“,
Специализация „Правораздаване”;
Сертифицирано владеене на юридически английски,
Кеймбриджки университет

Кариера: Адвокатска кантора „Шейтанова и Партньори“

Предишен опит: Ст. Юрисконсулт при „Ти Пи Ей Хорвад ООД“; „Делойт България“; Юрисконсулт „Процесуално представителство“ при „Овергаз“

Практика: Представителство по граждански и административни дела,
конкурентно право, енергетика, обществени поръчки,
търговско и корпоративно право, вещно и облигационно право,
събиране на вземания, потребителски права

Чужди езици: Английски и немски

Божана Димитрова,
Реклама и човешки ресурси, графичен дизайн


Квалификация: Бакалавър „Връзки с обществеността”
Софийски университет „Св. Климент Охридски“;
Фокус „Маркетинг и реклама”

Магистър „Трудова и организационна психология”,
Софийски университет „Св. Климент Охридски“;

Кариера:Управител на Консултисимо „Консултисимо”, Графичен дизайнер

Практика: Графичен дизайн, Лого дизайн,
Координация на маркетингови кампании,
интеграция на маркетингови стратегии.

Чужди езици: Английски

Мария Георгиева,
Финансист


Квалификация:Магистър по застраховане,
„Университет за национално и световно стопанство“

Магистър по бизнес мениджмънт и контролинг,
Стопанска академия „Д.Ценов”, гр.Свищов;

Магистър по бизнес администрация,
ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и Българска академия на науките

Бакалавър по счетоводство и контрол,
„Университет за национално и световно стопанство“

Кариера: Финансов мениджмънт, управление на финансови активи,
планиране, контролинг, счетоводство, човешки ресурси;
Застраховане и животозастраховане, Неправителствени организации

Практика: Стратегическо планиране, бюджетиране, оперативен и
финансов анализ и отчитане, управление на финансови активи,
имплементация и работа с ЕРП системи (Oracle, SAP)

Чужди езици: Английски и руски

Елена Генова,
Икономист


Квалификация: Магистър по стопанско управление,
Tехнически университет - Габрово,
факултет „Стопански“

Кариера: Мениджър по продажби, лизинг и развитие на кредитни продукти
при международни кредитни и финансови институции;

Практика: Над 10 години стаж в сферата на кредитирането:
създаване, разработване и оптимизация на кредитни продукти,
извършване на кредитен анализ и оценка на риска,
преструктуриране на проблемни експозиции

Чужди езици: Английски и рускии

Донка Ивановска,
Счетоводител, вътрешен одитор,
финансов контрольор,
сертифициран медиатор,
машинен инженер


Квалификация: Магистър по икономика, дипломиран
специалност Счетоводство и контрол;

Магистър по застраховане,
недипломиран – специалност „Застрахователно дело”,

Специализация „Мениджмънт на персонала”,
Специализация „Международни икономически отношения”,

Стопанска академия „Д. А. Ценов”, Свищов;
Технически университет, София

Кариера: Счетоводител, помощник одитор, финансов контрольор, управител
на счетоводни къщи, национални и международни фондации и сдружения,
търговски дружества, органи на централната власт

Практика: Счетоводство, одитиране, финансово управление и контрол
на търговски предприятия, неправителствени организации,
органи на централната власт, програми и проекти,
финансирани със средства от ЕС и други донорски организации

Чужди езици: Английски и руски

СТАТИИ

ОБРАЗЦИ

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК

 
“Въображението е по-важно от знанието. Знанието е ограничено. Въображението обхваща света.”

Алберт Айнщайн