Човешки ресурси

Оптимизираното управление на човешки ресурси е ключово за всеки успешен бизнес.  Въз основа богатия опит на национално и международно равнище на нашите експерти в тази сфера, ние предлагаме набор от практически ориентирани услуги. Нашата дейност в този сектор е най-често насочена към експертно съдействие и консултиране дейността на вътрешните отдели по управление на човешки ресурси на търговски предприятия с международно участие.

Ние осигуряваме възможност за аутсорсинг на висококвалифицирани услуги и ноу-хау в сектора, базирани на дългогодишен опит, култура и компетентност, утвърдени сред компании и световни търговски марки на три континента.

Нашата дейност в сектора човешки ресурси е фокусирана в предлагането на гъвкави към интересите на работодателя и законосъобразни решения, които съответстват на законодателството и специалните нормативни изисквания.

 

Всички услуги в сектора са достъпни и двуезично – на български и английски език.

 

Нашите услуги включват:

 • Договори със служители – сключване, изменение и прекратяване, регистрация в НАП; Еднодневни трудови договори;
 • Изготвяне на Вътрешни правила, Вътрешни политики, Заповеди на работодателя и други вътрешнофирмени актове във връзка с управлението на човешки ресурси;
 • ТРЗ, изготвяне на сметки за изплатени суми и служебни бележки, изготвяне на ведомости за заплати, служебни бележки, изчисляване на болнични, отпуски; регистрацият на рудови договори, допълнителни споразумения и  прекратяване на трудови договори;
 • Провеждане на практически насочени вътрешнофирмени обучения на служители с презентация (български и/или английски език) с цел повишаване компетентността, успеваемостта и разбирането на служителите при сключване на договори с клиенти от името и за сметка на работодателя (обслужване на клиенти);
 • НОВО: съдействие при преминаване в дистанционен режим на работа на служителите в условия на пандемия: нормативни изисквания, особености, избягване на практически трудности;
 • Due diligence на трудови договори, трудова документация и отношения с персонал;
 • Изисквания за здравословни и безопасни условия на труд;
 • Управление на лични данни в предприятието;
 • Предоставяне и управление на активи на предприятието;
 • Допустимост на граждански договори с физически лица;
 • Цялостно съдействие с цел превенция и избягване ескалацията на спорове със служители и персонал.

Правните услуги в сектор Човешки ресурси се осъществяват от асоциираната кантора Шейтанова и Партньори.

Свързани статии на сайта: Граждански Vs. Трудов договор

Цени

Примерни цени за някои от най-често използваните ни пакети:

Вътрешно-фирмени обучения

Презентация без участие на лектор
от 2000лв.
 • Къстъмизирани модули за лекция с времетраене до 3 часа - включва текстово съдържание и дизайн

Вътрешно-фирмени обучения

Презентация с участие на лектор
2600лв.
 • Къстъмизирани модули за лекция с времетраене до 3 часа - включва текстово съдържание и дизайн

Абонаментно обслужване

По договаряне
 • Абонаментно правно / ТРЗ обслужване (BG/EN)