Човешки ресурси

 

Един екип е толкова силен, колкото силно е най-слабото звено в него

 

Наясно сме, че изграждането на силен екип е постоянен процес, който е също така ключов за развитието на всяко предприятие. Въз основа опита на нашите експерти в тази сфера, ние предлагаме индивидуален набор от практически ориентирани услуги. Нашата дейност в този сектор е най-често насочена към експертно съдействие и консултиране дейността на вътрешните HR отдели на търговски предприятия с международно участие.

Ние осигуряваме възможност за аутсорсинг на висококвалифицирани услуги и ноу-хау в сектора, базирани на детайлни познания и компетентност, утвърдени в сътрудничеството на световни брандове. Ние предлагаме индивидуални решения за корпоративни клиенти от Западна Европа и Австралия, и се гордеем с достигнатите резултати и ниво на клиентска удовлетвореност.

Нашата дейност в сектора човешки ресурси е фокусирана в предлагането на гъвкави към интересите на работодателя и законосъобразни решения, които съответстват на законодателството и специалните нормативни изисквания.

 

Нашите комплексни услуги по управление на човешки ресурси предлагат:

HR консултантски услуги:

 • Експертно съдействие в организирането, провеждането и мониторинга на вътрешнофирмени обучения на служители с цел подобряване на удовлетвореността и представянето на работното място;
 • Провеждане на практически насочени вътрешнофирмени обучения на служители с презентация (български и/или английски език) с цел повишаване компетентността, успеваемостта и разбирането на служителите при сключване на договори с клиенти от името и за сметка на работодателя (обслужване на клиенти);
 • НОВО: съдействие при преминаване в дистанционен режим на работа на служителите в условия на пандемия: нормативни изисквания, особености, избягване на практически трудности;

Правно консултиране:

 • Изготвяне и съгласуване на правна документация: Трудови договори, Споразумения за изменения; Трансфери, прекратяване на трудови правоотношения;
 • Изготвяне и съгласуване на Вътрешни правила, Вътрешни политики, Заповеди на работодателя и други вътрешнофирмени актове във връзка с управлението на човешки ресурси;
 • Правни консултации и становища по казуси, свързани с наемането на персонал;
 • Аутсорсинг на персонал и услуги;
 • Консултиране по управлението на лични данни за служители в предприятието;
 • Due diligence на трудови договори, трудова документация и отношения с персонал;
 • Цялостно съдействие с цел превенция и избягване ескалацията на спорове със служители и персонал;
 • Процесуално представителство по трудови спорове.

Счетоводство и ТРЗ

 • Управление на заплати и внасяне на данъчно-осигурителни задължения;
 • Изготвяне на сметки за изплатени суми и служебни бележки, ведомости за заплати, служебни бележки, изчисляване на болнични, отпуски;
 • Регистрация на трудови договори, допълнителни споразумения и  прекратяване на трудови договори;

 

Правните услуги в сектора се предоставят от Адвокатска Кантора Шейтанова

Информативни публикации в сектора:

Промени в Кодекса на труда 08/2022: Ключови аспекти

Граждански Vs. Трудов договор

Цени

Примерни цени за някои от най-често използваните ни пакети:

Вътрешно-фирмени обучения

Презентация без участие на лектор
от 2000лв.
 • Къстъмизирани модули за лекция с времетраене до 3 часа - включва текстово съдържание и дизайн

Вътрешно-фирмени обучения

Презентация с участие на лектор
2600лв.
 • Къстъмизирани модули за лекция с времетраене до 3 часа - включва текстово съдържание и дизайн

Абонаментно обслужване

По договаряне
 • Абонаментно правно / ТРЗ обслужване (BG/EN)