Статии

Правни рискове при покупката на имот

Правните рискове при покупката на имот са резултат от  множество фактори. Независимо дали се извършва с цел да отговори на конкретни битово-житейски потребности, или да осигури дългосрочен пасивен доход и растеж на инвестираните средства, покупката на недвижимости остава инвестиция без аналог.

Read more

Апартамент или студио – правни рискове при покупка и наемане

По българския закон не съществува понятие „Студио“ или „Студио-апартамент“, „Апартамент тип студио“ и всякакви други конфигурации, които могат да се срещнат в пазарни обяви и дори документи за собственост. Този тип обекти не са с приравнен статут на жилищните имоти. Следователно терминът Студио е, реално погледнато, правна безсмислица, заимстваща познато понятие от други юрисдикции, коети понятие има малко общо със законодателството в България.

Read more

Фондация в обществена полза: сходства, разлики, данъчно облагане

Сходства и различия в структурата, изискванията, управлението и режима на данъчно третиране и преференции. Определяне на статут в частна и обществена полза.

Read more

Онбординг и документация

Онбордингът при управлението на човешки ресурси включва въвеждането на новопостъпващи служители в предприятието и новата им длъжност. Този етап е свързан със серия важни стъпки в различни насоки и с дългосрочен ефект и последици.

Read more

Промени в Кодекса на труда 08/2022: Ключови аспекти

Група промени в Кодекса на труда влезе в сила от 01 Август 2022 г. Промените разширяват правата на служителите и въвеждат нова серия задължения за работодателите. Тази статия предлага кратък преглед на промените, както и анализ на възникващите практически казуси.

Read more

Регистрация на фирма: (Е)ООД

Тук ще откриете синтезирани отговори по някои от най-често задаваните въпроси във връзка със стартирането на собствен бизнес и регистрация на фирма от един до двама съдружници – частни лица.

Read more

Отговорност на управляващите
Отговорност на управляващите

Отговорност на управляващите за неплатени задължения на фирмата

Личната отговорност на управители, съдружници, собственици и трети лица по чл. 19 от ДОПК е специален случай на деликтна отговорност за собствени противоправни действия. Тази отговорност е субсидиарна, лична и винаги обвързана с конкретно, съзнателно поведение на извършителя и с настъпилия от това резултат.

Read more

ОТМЯНА НА ЗАПЕЧАТВАНЕ ОТ НАП

Запечатването на търговски обект от НАП e мярка при нарушение, която цели предотвратяване на по-нататъшни нарушения. Максималният срок на запечатване е 30 дни. Наложената мярка запечатване подлежи на обжалване, отделно от наложеното наказание. Прекратяване на извършено запечатването се допуска в особени случаи.

Read more

ЗАПЕЧАТВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ ОТ НАП

Запечатване на търговски обект от НАП e мярка при нарушение, която цели предотвратяване на по-нататъшни нарушения. Максималният срок на запечатване е 30 дни. Най-чест обект на запечатване са магазини, бензиностанции, ресторанти и заведения за хранене.

Read more

ДДС регистрация при свързаност: какво е новото?

Как се третира по новия законов ред осъществяването на една и съща дейност от повече от една свързани фирми, нерегистрирани по ДДС. Кои се изключенията. Каква е най-актуалната практика и тълкуване на приходната администрация по приложението на новия ред.

Read more