Bulgarian English

Consultissimo - About us


Success is a process of successful steps. Supporting our clients at every level of this process, we united our experience and skills within the area of Law, Accounting, Finances, Marketing and Design under the unified quality mark– Consultissimo.

Consultissimo team's expert profile encompasses most of the key areas for enterpreneurs and businesses. That's how we can provide you a complex professional service. more >>

e-officeEasy and accessible online service, no registration required. Please click here.

At e-office you can use a wide range of services - consultations, analyses, researches, positions, and contract doumentation, provided by online client's application, by a fixed performance term and price. No registration required. Learn more >>

PRIVATE INDIVIDUALS SERVICE

 • Contract Consultations and Cervices
 • Public Procurement Carticipation
 • Debt Collection
 • Credit and Investment Consultations
 • Tax and Social Insurance consultations and Services
 • Real Estate Transactions
more >>

BUSINESS SERVICES

 • Contract draft and Legal Advisory Services
 • Public Procurement Participation
 • Tax and Accounting consultations and services
 • Real Estate Consultations and Services
 • Credit and Investment Consultations
 • Debt Collection
 • Human Resources Management
more>>

TEMPLATES

LINKS

 
“Imagination is more important than knowledge. For knowledge is limited to all we now know and understand, while imagination embarces the entire world, and all there ever will be to know and understand.”

Albert Einstein


Подайте декларация за действителен собственик до 31 май, за да спестите глоба в размер до 20 000 лв.Най-късно до 31 май 2019 г. всяко юридическо лице или образувание, вписано в Търговския регистър или Регистър БУЛСТАТ, ще трябва да оповести своето физическо лице действителен собственик. Всякакви последващи промени на действителния... още >>

Новите законови срокове за изпълнение на търговски сделкиПрез 2013г. бяха въведени няколко нови изисквания във връзка със сроковете за изпълнение и последиците при забавено изпълнение на търговски сделки. Новата разпоредба на чл.303а, ал.1 от Търговския закон /ТЗ/ въведе изискването, че срокът за... още >>

Защо институциите нямат право да изискват актуално състояниеОт 2006г. датира действащият в момента Закон за търговския регистър (ЗТР), който въведе единна информационна система на вписванe, обявяване и удостоверяване на обстоятелства относно търговци. Търговският регистър въведе идентификация на... още >>