август 31, 2022 consult-admin

РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМА

По темата регистрация на фирма е казано и изписано много.

Автор: адв. Малена Шейтанова, САК

Malena Sheitanova
Тук ще откриете синтезирани отговори по някои от най-често задаваните въпроси във връзка със стартирането на собствен бизнес и регистрация на фирма от един до двама съдружници – частни лица.

Защо се налага да откривам фирма?

 

 1. Осигуряване. Във всеки случай, в който извършвате платена дейност самостоятелно и независимо (не по трудов или граждански договор, по който трето лице ви осигурява), възниква задължение за декларирането на това обстоятелство като основание за осигуряване и за облагане. Съществуват няколко варианта за лице, което самостоятелно извършва дейност по доставка на услуги или производство на стоки. Но предпочитаният в практиката, по ред причини, е чрез регистрация на фирма. В практиката това често се налага при фрийлансъри, извършващи дистанционна продажба на услуги през международни онлайн платформи като Upwork, Etsy и други, както и всякакви други дейности в страната.
 2. Ограничена отговорност. Отделяне на самостоятелната дейност (бизнеса) от личните финанси. Когато регистрирате фирма, най-често това е дружество с ограничена отговорност, възлаганията, заданията, приходите от дейността и тяхното облагане се извършва от и за фирмата, а не от физическото лице в лично качество. Съответно и отговорността носи фирмата, а не физическото лице. Тази разделна отговорност, обаче, НЕ Е АБСОЛЮТНА, точно обратното.
 3. Данъчно облагане на дейността. Преимуществото на разделност (виж точка 2 по-горе) дава възможност за гъвкавост при прякото облагане на дохода от дейността. Също и при третирането й като личен приход, подлежащ на осигуряване и данъчно облагане  (грубо, 27,5% – 35%) или печалба на дружеството (грубо, 14%).
 4. Наемане на персонал/външни подизпълнители – на тази плоскост преимуществата са още по-съществени.

Всичко това и още много други причини правят регистрацията на фирма Е/ООД предпочитан и оптимален вариант за стартиращи и разващи се малки и средни предприятия. Също и предпочитан вариант пред алтернативни организационни форми като Едноличен търговец или регистриране като свободна професия (фрийлансър) по БУЛСТАТ. Въпреки това, всеки случай има специфики и най-удачната форма за организация на дейността се определя винаги за конкретен случай.

Какво трябва да направя?

Трябва да вземете решение и предоставите необходимите данни по няколко въпроса относно бъдещата фирма:

 1. Как ще се казва и да се провери дали името е свободно;
 2. Колко, какви и кои ще бъдат съдружниците. Съдружници могат да бъдат физически лица и други фирми, както и юридически лица с нестопанска цел.
 3. Кой ще бъде вписан управител – управител е лицето, което представлява фирмата, подписва всички договори, има достъп до всички банкови сметки и носи отговорност за дейността си, в конкретни изолирани случаи и за публични задължения на фирмата.
 4. Адрес за регистрация. За момента няма конкретни изисквания към фирмения адрес. За регистрация по ДДС се изисква представяне на основание за ползване – нотариален акт на имота, договор за наем, договор за ползване на седалище и адрес и др.
 5. Капитал – законовият минимум 2 лв. Разумната препоръчителна сума на регистриран капитал е минимум 500-1000 лв. Капиталът се внася по  банков път по специална сметка на дружеството преди регистрацията.

За колко време става регистрацията на фирма?

Отговорът зависи основно от вас и от това, дали извършвате регистрацията самостоятелно или чрез професионални услуги. При оптимална организация и чрез съдействието на Consultissimo и Адвокатска кантора „Шейтанова“ регистрацията може да се извърши в рамките на един работен ден, а вписването да излезе в рамките на следващия.

 

Колко струва регистрацията на фирма?

Информация за стартови цени за услугата по регистрация можете да откриете тук.

Какво следва след регистрацията?

Първото и най-важно, за да стартирате дейността си е, да имате клиентската база, с която ще работите, като тук важи правилото: И един клиент е клиент.

Преди да стартирате дейността на фирмата си, е желателно да имате готови документите, на база на които ще извършвате дейността си, например:

 1. Договор за управление на управителя; договор / общи условия за доставка на стоките и услугите към клиенти и други;
 2. Конкретизирате кои ще са вашите доставчици и извършите необходимите договорености с тях;
 3. Договорите счетоводното обслужване от доверен експерт-счетоводител. Дейността на фирма, както и на самоосигуряващо се лице, изисква динамична и ежемесечна дейност по подаване на декларации и извършване на плащания, както и годишно приключване.

По всеки един от въпросите по-горе при стартирането на собствен бизнес, както и на всеки един етап след това, екипът на Consultissimo може да окаже професионално съдействие.

Адвокат Малена Шейтанова е специалист по корпоративно и търговско право със специализиран опит и значителна успешна практика в корпоративно-правното обслужване на местни и международни малки и средни предприятия.

Повече информация при интерес от съдействие  тук.

 

© адв. Малена Шейтанова, 2022

________________________

 

Предишни статии в категорията:

Новите формални изисквания за смяна на управител и съдружник в ООД

Защо институциите нямат право да изискват актуално състояние

, , , ,