август 31, 2022 consult-admin

Регистрация на фирма: (Е)ООД

Тук ще откриете синтезирани отговори по някои от най-често задаваните въпроси във връзка със стартирането на собствен бизнес и регистрация на фирма от един до двама съдружници – частни лица.

Защо се налага да откривам фирма?

 

 • Осигуряване. Във всеки случай, в който извършвате платена дейност самостоятелно и независимо (не по трудов или граждански договор, по който трето лице ви осигурява), възниква задължение за декларирането на това обстоятелство като основание за осигуряване и за облагане. Съществуват няколко варианта за лице, което самостоятелно извършва дейност по доставка на услуги или производство на стоки. Но предпочитаният в практиката, по ред причини, е чрез регистрация на фирма. В практиката това често се налага при фрийлансъри, извършващи дистанционна продажба на услуги през международни онлайн платформи като Upwork, Etsy и други, както и всякакви други дейности в страната.

 • Ограничена отговорност. Отделяне на самостоятелната дейност (бизнеса) от личните финанси. Когато регистрирате фирма, най-често това е дружество с ограничена отговорност, възлаганията, заданията, приходите от дейността и тяхното облагане се извършва от и за фирмата, а не от физическото лице в лично качество. Съответно и отговорността носи фирмата, а не физическото лице. Тази разделна отговорност, обаче, НЕ Е АБСОЛЮТНА, точно обратното.
 • Данъчно облагане на дейността. Преимуществото на разделност (виж точка 2 по-горе) дава възможност за гъвкавост при прякото облагане на дохода от дейността. Също и при третирането й като личен приход, подлежащ на осигуряване и данъчно облагане  (грубо, 27,5% – 35%) или печалба на дружеството (грубо, 14%).
 • Наемане на персонал/външни подизпълнители – на тази плоскост преимуществата са още по-съществени.

Всичко това и още много други причини правят регистрацията на фирма Е/ООД предпочитан и оптимален вариант за стартиращи и разващи се малки и средни предприятия. Също и предпочитан вариант пред алтернативни организационни форми като Едноличен търговец или регистриране като свободна професия (фрийлансър) по БУЛСТАТ. Въпреки това, всеки случай има специфики и най-удачната форма за организация на дейността се определя винаги за конкретен случай.

 

ООД или ЕООД?

По същество, и двете са форми на един и същи вид дружество – различията са в броя съдружници и спецификите при управление. Когато съдружниците са двама или повече, фирмата е ООД. Има двустепенна система на управление – общо събрание (съдружниците) и управител. Управителят може да бъде един или повече. Може да бъде съдружник или трето лице извън съдружниците. ООД с двама или повече съдружници е класическото инвестиционно (капиталово) съдружие между търговски партньори. Инвестиционно, защото участието на съдружника в общото събрание, както и правото му на съответна част от печалбата и на ликвидационен дял от дружеството, се определят от неговата дялова вноска /броя притежавани дялове в капитала на дружеството.

В практиката, обаче, най-често съдружникът в ООД е нещо много повече от просто вносител на еднократна вноска и участник в общото събрание, каквато функция му отрежда законът.  Той участва активно в развиване търговската дейност на фирмата. Например, чрез контакти, клиенти, доставчици, ноу-хау или чрез личен труд.

Когато всички дялове от капитала на ООД се държат от едно-единствено лице, тогава вместо съдружници, фирмата има Едноличен Собственик на Капитала. В този случай тирмата се нарича ЕООД – еднолично дружество с ограничена отговорност. Управлението е формално двустепенно, но реално и най-често в практиката ЕООД се управлява само от едно лице. По закон едноличният собственик има правата на общо събрание. Той може да назначи себе си или трето лице за управител.

Ето защо изборът на форма – ООД или ЕООД зависи от реалната организация на бизнеса – дали той се осъществява самостоятелно и съвместно.

Какво трябва да направя?

Трябва да вземете решение и предоставите необходимите данни по няколко въпроса относно бъдещата фирма:

 1. Как ще се казва и да се провери дали името е свободно;
 2. Колко, какви и кои ще бъдат съдружниците. Съдружници могат да бъдат физически лица и други фирми, както и юридически лица с нестопанска цел.
 3. Кой ще бъде вписан управител – управител е лицето, което представлява фирмата, подписва всички договори, има достъп до всички банкови сметки и носи отговорност за дейността си, в конкретни изолирани случаи и за публични задължения на фирмата.
 4. Адрес за регистрация. За момента няма конкретни изисквания към фирмения адрес. За регистрация по ДДС се изисква представяне на основание за ползване – нотариален акт на имота, договор за наем, договор за ползване на седалище и адрес и др.
 5. Капитал – законовият минимум 2 лв. Разумната препоръчителна сума на регистриран капитал е минимум 500-1000 лв. Капиталът се внася по  банков път по специална сметка на дружеството преди регистрацията.

За колко време става регистрацията на фирма?

Отговорът зависи основно от вас и от това, дали извършвате регистрацията самостоятелно или чрез професионални услуги. При оптимална организация и чрез съдействието на Consultissimo и Адвокатска кантора „Шейтанова“ регистрацията може да се извърши в рамките на един работен ден, а вписването да излезе в рамките на следващия.

 

Колко струва регистрацията на фирма?

Информация за стартови цени за услугата по регистрация можете да откриете тук.

Какво следва след регистрацията?

Първото и най-важно, за да стартирате дейността си е, да имате клиентската база, с която ще работите, като тук важи правилото: И един клиент е клиент.

Преди да стартирате дейността на фирмата си, е желателно да имате готови документите, на база на които ще извършвате дейността си, например:

 1. Договор за управление на управителя; договор / общи условия за доставка на стоките и услугите към клиенти и други;
 2. Конкретизирате кои ще са вашите доставчици и извършите необходимите договорености с тях;
 3. Договорите счетоводното обслужване от доверен експерт-счетоводител. Дейността на фирма, както и на самоосигуряващо се лице, изисква динамична и ежемесечна дейност по подаване на декларации и извършване на плащания, както и годишно приключване.

По всеки един от въпросите по-горе при стартирането на собствен бизнес, както и на всеки един етап след това, екипът на Consultissimo може да окаже професионално съдействие.

Адвокат Малена Шейтанова е специалист по корпоративно и търговско право със специализиран опит и значителна успешна практика в корпоративно-правното обслужване на местни и международни малки и средни предприятия.

Повече информация при интерес от съдействие  тук.

 

© адв. Автор: адв. Малена Шейтанова, САКMalena Sheitanova 2022

________________________

 

Тази публикация е с обща информативна насоченост и не следва да се разглежда като правен съвет или консултация. Използването на авторско съдържание от тази публикация се допуска само с изрично посочване на автора и източника.

_________________________

Вижте още ДРУГИ ПУБЛИКАЦИИ В СЕКТОРА:

Новите формални изисквания за смяна на управител и съдружник в ООД

Защо институциите нямат право да изискват актуално състояние

, , , ,