Услуги за търговци и НПО

Зад всеки успешен бизнес и НПО стоят уменията на хората, които работят за него. Значението на добрия юрист и добрия счетоводител в едно предприятие не се нуждае от представяне. Може ли да получите резултатите от труда на високо квалифициран, опитен и силно мотивиран екип без разходите за персонал и работна база, като същевременно запазите синергията между отделните специалисти и звена?

Ние налагаме този модел на бизнеса и НПО близо десет години. Ние говорим вашия език и разбираме вашите нужди.

 

Нашите комплексни професионални услуги на абонаментна и еднократна база предлагат:

 • Комплексно счетоводно, правно, данъчно консултантско обслужване и ТРЗ за бизнес и НПО – неправителствени организации;
 • Правен и данъчен Дю дилиджънс на предприятия;
 • Регистрация на ЕООД/ООД; прехвърляне на дружествени дялове и ликвидация на ЕООД/ООД, АД, Командитно дружество;
 • Регистрация на сдружение; Регистрация на фондация; Пререгистрации на ЮЛНЦ в търговски регистър
 • Прекратяване и ликвидация на фондации и сружения;
 • Сливания и придобивания на търговски дружества;
 • Съдействие по търговски сделки; Осигуряване на представителство по търговски спорове и търговска несъстоятелност
 • Изготвяне на трудови договори, вътрешни правила и политики за служителите; изготвяне на заповеди за уволнение и консултации при прекратяване на ТПО;
 • Данъчно консултиране и цялостно планиране в търговски и НПО предприятия

Правните услуги в сектора се предоставят от Адвокатска Кантора Шейтанова

Свързани статии в сектора бизнес и НПО

Промени в Кодекса на труда 08/2022: Ключови аспекти

РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМА

Новите формални изисквания за смяна на управител и съдружник в ООД

Новите законови срокове за изпълнение на търговски сделки

ДДС регистрация при свързаност: какво е новото?

Цени

Примерни цени за някои от най-често използваните ни пакети:

Пакет пълно данъчно-сетоводно обслужване

от 250лв. на мес.
 • Счетоводно и ТРЗ обслужване + правно и данъчно консултиране + безплатно ежегодно публикуване на ГФО

Пререгистрация на ЮЛНЦ

160лв.

Прекратяване и ликвидация

от 505лв.
 • Пакетна цена за всички фази + държавна такса:
 • За ЮЛНЦ: от 575 лв.
 • За ЕТ: от 250 лв.