Недвижими имоти

От първите стъпки до успешното приключване на желаната сделка с имот, пътят е винаги хлъзгав и съпроводен от непредвидени обстоятелства. Заплащането на комисион по масово налаганата, непоискана посредническа услуга най-често лишават клиента от възможността да ангажира допълнително участието на свой доверен консултант или адвокат по свой избор.

Вече не е нужно да избирате между реализацията на сделката и надеждната обезпеченост на правата си по нея. Ние предлагаме конкурентни условия за съдействие на всяка стъпка от процеса на покупко-продажба, отдаване под наем и наемане на недвижими имоти, като работата ни е фокусирана единствено върху Вашия интерес като страна по сделката. Работим при прозрачни условия; не обслужваме и не товарим с разходи и комисиони насрещната страна, което ви осигурява от една страна избягването на конфликт на интереси, а от друга страна – конкурентно предимство в избора на контрагент.

 

Нашите услуги в сектора Недвижими имоти предлагат:

 • Посредническо съдействие при търсене и предлагането на недвижим имот за покупко-продажба и отдаване под наем в София;
 • Правна проверка на статуса и собствеността на имот; проверка на историята на имот
 • Инвестиционно консултиране при избора на имот;
 • Цялостно представителство по сделката;
 • Пълно изготвяне на договорна документация по сделката;
 • Управление, проверка и поддръжка на недвижими имоти в София;
 • Управление на Етажна собственост в София – домоуправител и касиер;

Свързани статии на сайта: Сервитути по българското право

Цени

Примерни цени за някои от най-често използваните ни пакети:

Персонален брокер продажби гр. София

от 1500 лв. до 3000 лв.
 • БЕЗ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТАКСИ и брокерски комисиони от агенции
 • БЕЗ КОМИСИОН за насрещната страна

Персонален брокер наеми гр. София

½ от едномесечния наем; не по-малко от 500 лв.
 • БЕЗ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТАКСИ и брокерски комисиони от агенции
 • БЕЗ КОМИСИОН за насрещната страна